RIVERS
INVESTMENT

V realitnej kancelárii RIVERS REAL ESTATE poskytujeme v rámci pracovnej divízie RIVERS INVESTMENT kompletné poradenstvo v oblasti developingu a kúpy nehnuteľností za investičným účelom. Investičný zámer Vám vieme nielen posúdiť, ale aj vyhľadať podľa Vašich konkrétnych investičných kritérií. Čo sa týka nášho zamerania, sústredíme sa prevažne na rezidenčný sektor a investičné príležitosti v Bratislave a okolí. Dokážeme však posúdiť a nastaviť investičný zámer kdekoľvek na území Slovenska aj v zahraničí. Naša cielená činnosť v rámci RIVERS INVESTMENT sa dá rozdeliť do piatich samostatných pilierov, na ktorých musí byť postavený každý developerský projekt, ak má byť úspešný a prípadné rizika majú byť eliminované. Či si chcete nechať Váš investičný zámer len vypracovať, resp. posúdiť, alebo by ste mali záujem o komplexný balík služieb až po samotný predaj, v RIVERS REAL ESTATE Vám poskytneme vždy maximum.

PÄŤ PILIEROV RIVERS INVESTMENT

VYHĽADANIE VHODNÉHO POZEMKU

Hovorí sa, že pri nehnuteľnostiach sú najhlavnejšie tri základné kritériá. Lokalita, lokalita a lokalita. S týmto tvrdením sa dá súhlasiť preto vyhľadaniu vhodného pozemku pre váš investičný zámer venujeme dôkladnú pozornosť. Pre aktuálnu ponuku investičných lokalít nás kontaktujte.

POSÚDENIE VO VZŤAHU K UPI

Jednou z najťažších úloh v rámci analýzy investičného zámeru je posúdenie vybraného územia vo vzťahu k územnému plánu. Vzhľadom na častú neprehľadnosť v spleti jednotlivých regulatívov, je veľmi dôležité urobiť posúdenie správne. Zabezpečiť vám vieme kompletne celý inžiniering.

FINAČNÁ ANALÝZA PROJEKTU

Za každým úspešným projektom, existuje v pozadí excelovská tabuľka. Finančná analýza projektu, súčasťou ktorej je aj analýza a predikcia trhu je neodmysliteľným krokom pri realizovaní investičného zámeru. Pri finančných modeloch projektu sa sústredíme na výnos, ale nikdy nezabúdame identifikovať možné riziká.

NASTAVENIE PROJEKTU

Každý projekt potrebuje správnu skladbu bytov vzhľadom k lokalite. Úzko spolupracujeme s architektami na vhodných dispozíciách tak, aby bola efektivita výnosu na m2 čo najvyššia, ale zároveň aby dispozícia poskytovala dostatok funkčnosti a komfortu a korešpondovala s trendmi v bývaní.

PREDAJ PROJEKTU

Nikdy ho nepodceňujte. Predaj projektu je súhrn komplexných obchodných stratégií, ktoré zahŕňajú okrem samotného procesu predaja aj vhodné targetovanie a časovanie marketingu, či prípravu podkladov pre predaj. Naším cieľom pri predaji je predať projekt pri čo najvyššej cene za čo najkratší čas.

SKÚSENOSTI

Nastavovaniu projektov a posudzovaniu investičných zámerov sa venujem už viac ako 10 rokov. Za to obdobie mi prešlo rukami množstvo rôznych investičných zámerov. Nastavili sme do predaja stovky bytov nielen v Bratislave, ale aj v iných veľkých mestách v rámci Slovenska. V RIVERS REAL ESTATE máme veľkú výhodu. Štandardným nedostatkom spoločností, ktoré sa venujú iba posudzovaniu investičného zámeru, veľakrát chýba do skladačky ten posledný článok. Klient.

PROFESIONALITA

Nenechávame nič na náhodu a pokiaľ ide o reálnu požiadavku klienta, snažíme sa nehovoriť nie.

EXTRA MILE

Zastávam názor, že ak sa chce človek odlíšiť od konkurencie, nestačí robiť dohodnuté. Pri posudzovaní investičného zámeru ideme vždy preto „extra mile“. Ak vám stačí iba toľko, koľko vám ponúkne aj naša konkurencia, potom choďte k nim. Ak chcete viac, pracujte s nami!