Sídlo spoločnosti RIVERS REAL ESTATE
Ružová dolina 25
821 09 Bratislava

Fakturačné údaje RIVERS, s.r.o
Ružová dolina 25
821 09 Bratislava
IČO: 47 700 785
IČ DPH: SK2024064152

Bankové spojenie Banka: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK431100 000 000 29 2391 0888
SWIFT: TATRSKBX


Chcem kúpiť
nehnuteľnosť
Chcem predať
nehnuteľnosť