Ing. Martina Kainová

Pre mňa je každý klient výnimočný a vždy mu poskytnem nadštandardné služby.

Študovala som na Ekonomickej univerzite v Bratislave odbor Financie, Bankovníctvo a Investovanie. V oblasti hypotekárneho bankovníctva som aktívne začala pôsobiť pred 15 rokmi. Práca v sektore hypoték bola vždy úzko prepojená s realitnou sférou a požiadavkami na financovanie rôznych typov nehnuteľností. Počas daného obdobia som mala možnosť spolupracovať aj na viacerých developerských projektoch a byť súčasťou procesu výstavby a následného predaja nehnuteľností klientom.

Skĺbenie pôsobenia na trhu realít a bankovom trhu mi umožňuje vnímať dynamiku ich vzájomného prepojenia, nové trendy a zmeny v požiadavkách klientov na kúpu a predaj nehnuteľností doma aj v zahraničí.

Roky spolupráce s klientmi ma naučili, ako je dôležité poskytnúť im nielen vysokú odbornosť, profesionalitu a skúsenosti s riešením neštandardných požiadaviek, ale aj zrozumiteľnú komunikáciu, korektný a ľudský prístup.

Mojou prioritou je nájsť pre klienta najvhodnejšie riešenie s ohľadom na všetky jeho požiadavky a potreby. Teším sa, že môžem byť súčasťou tímu RIVERS REAL ESTATE a pomáhať klientom komplexne realizovať ich zámer kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností na Slovensku aj v zahraničí. 

Ponuky makléra